Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 23 - Butiksformål ved Lundbakvej

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej pdf forside Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

23 - Butiksformål ved Lundbakvej

Butiksformål ved Lundbakvej


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Butiksformål ved Lundbakvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. februar 2016 
Høringen start 2. februar 2016 
Høringen slut 12. april 2016 
Dato for vedtagelse 19. maj 2016 
Dato for ikrafttræden 15. juni 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Baggrunden for at udarbejde et tillæg til Helhedsplan 13 (kommuneplanen) er, at kommunen har modtaget en ansøgning om etablering af en ny detailhandelsområde med butik, tankanlæg og restaurant med tilhørende parkeringspladser på Lundbakvej.

Jammerbugt Kommune ønsker at imødekomme denne ansøgning, idet etablering af området giver mulighed for at skabe en ønsket byudvikling af Pandrup med en bymidte med dagligvarehandel i begge ender af byen, for dermed at opnå en mere levende bymidte.

Pandrup ligger centralt placeret i kommunen. Kaas og Moseby, ligger så tæt på Pandrup, at de på sigt kan vokse sammen. I dag deles de tre byer om vigtige offentlige funktioner. Kommunens største by, Aabybro er mod syd, og turistbyerne Blokhus og Hune er mod nord. I fugleflugtslinje er der ca. 7 kilometer til Vesterhavets kyst

Med knap 3.000 indbyggere er der i Pandrup befolkningsgrundlag for at drive detailhandel og privat service. Dertil kommer, at Pandrup By har et relativt stort opland, og ligger mellem pendleroplandet omkring Aalborg og turistlandet ved Vestkysten. Derfor er der gode muligheder for, at et mere velfungerende centerområde. Grundlaget for at skabe en god og mere bæredygtig udvikling af centerområdet i Pandrup er således til stede. Det kræver dog, at bymiljøet får et kvalitativt løft.

Jammerbugt Kommune har derfor i 2014 udarbejdet en Byfornyelsesplan med især fokus på oplevelsen af handelsstrøget i byen. Byfornyelsesplanen spiller sammen med Masterplan for Pandrup fra 2012.

Dette tillæg understøtter målene beskrevet i de to planer, blandt andet ved at lave en tydeligere markering af ankomsten til byen fra omfartsvejen via denne sidevej, Lundbakvej, dels ved at binde denne del af byen og bymidten bedre sammen.

Tillægget muliggør etablering af butikker. Der er samlet set i området mulighed for op til 3.000 m2 butiksareal, enten som detail- eller udvalgsvarebutikker. Butikkerne må enkeltvis være op til 1.500 m2.for dagligvarer og 1.000 m2 for udvalgsvarer. Det vil sige, at der kan være to store butikker i området eller flere små butikker.

Området er den sydligste del af centerområdet, og tæt ved området ligger flere butikker, blandt andet bager, tankstation og cykelforretning. Der er ca. 600 meter fra lokalplanområdet til den nordligste del af centerområdet, så kunderne vil derfor have en relativ kort afstand til de forskellige butikstilbud.

Ifølge Helhedsplan 13 kap. 2 er der fastsat en samlet ramme for udbygning af både dagligvarer og udvalgsvarer på 3.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er i rammen sat til 3.000 m2 . og for udvalgsvarer 1.000 m2.

I forbindelse med dette tillæg udvides den udpegede bymidte som er angivet i Retningslinje 2.2.I denne forbindelse er der udarbejdet en detailhandelsredegørelse for Pandrup. 

pdf detailhandelsredegoerelse_pandrup.pdf (1.7 MB) 

Udvidelse af bymidten i Pandrup

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
23.C1
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
23.C1
Status

Vedtaget