Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 3

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 3


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. april 2014 
Høringen start 28. april 2014 
Høringen slut 23. juni 2014 
Dato for vedtagelse 28. august 2014 
Dato for ikrafttræden 2. september 2014 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 3 er at fastlægge en ny kommuneplanramme, der muliggør lokalplanlægning for vindmøller i Østrup.

Lokalplan 24-003 Vindmøller, Østrup, Saltum er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 24-003 ledsages af Miljørapport, Vindmøller ved Østrup, der indeholder VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Området i Østrup er udpeget som vindmøllepark i Retningslinje 4.7 Vindmølleparker i Helhedsplan13. Rammeområdet ligger indenfor afgrænsningen af vindmølleparken.

Der udlægges endvidere et støjkonsekvensområde omkring møllerne jf. nedenstående kort.

 

 

 
Baggrund

Jammerbugt Kommune har besluttet at planlægge for etablering af store vindmøller i Østrup.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 


Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
24.T3
Status

Vedtaget