Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Udvalget for kultur, fritid og landdistrikter vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Deltage aktivt i arbejdet med den regionale kulturaftale 2013-16
  • Energirenovere Aabybro Hallen i samarbejde med Aabybro ny skole
  • Driftsoverdragelse af Aabybro Hallen til DGI-huset Aabybro pr. 1.1.2013
  • Bevægelse i naturen, eksempelvis ved etablering af  mountainbike-ruter som ved Gateway i Blokhus og et nyt Trailcenter i Slettestrand
  • Fremme digitalisering af foreningslivet via ”Conventus” 

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, kultur og fritidsområdet udgør ca. 3% af det samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
0.11 Fast ejendomme - Beboelse 48     
0.13 Fast ejendomme - Andre 65  159 26
0.20 Grønne områder og naturpladser 61  57 105
0.31 Stadion og idrætsanlæg 12.091  12.569  11.668
0.35 Andre fritidsfaciliteter   390 869
3.50 Folkebiblioteker 12.692  12.658  12.221
3.62 Teatre 47  47  47
3.63 Musikarrangementer (kulturskole) 4.902  5.094  5.229
3.64 Andre kulturelle opgaver 2.059  2.000  2.884
3.70 Fælles formål - Folkeoplysning mv. 257  187  0
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 650  565  576
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.991  1.022 1.101
3.74 Lokaletilskud 7.181  8.076  8.379
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 72  59  61
3.78 Kom. tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstituioner mv. 114  97  71
  Ialt 42.230  42.980  43.237

Økonomiske nøgletal fra budget 2010, 2011 og 2012 for politikområde 4 angivet i 1.000 kr. 

Anlæg Budget 2012 
Halpulje, skydecenter og idrætsanlæg mv. 2,0
Aabybro Hallen 12,5
Mediecenter - digitalisering 0,1
Åbne biblioteker 0,4
Ialt 15,0

Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr.

 

Billede af boldøvelse

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget