Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Landdistrikt

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Landdistrikt Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Landdistrikt

Landdistriktspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i borgernes visioner for kommunens lokalsamfund, udtrykt på borgermøder. Den lokale forankring er central i indsatserne inden for området. 

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, politikker og nedsatte råd

 

Vision

Jammerbugt Kommune har fine naturmæssige værdier, særegne by- og landskabsmiljøer og velfungerende kulturelle- og sociale fællesskaber.

Jammerbugt Kommunes kvaliteter danner et godt udgangspunkt for udvikling. Ved målrettet at satse på disse kvaliteter og ved at nedbryde barrierer for udvikling skal Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik helt grundlæggende være med til at sikre at:

 • Jammerbugt Kommune er et godt sted at bo
 • Jammerbugt Kommune er et godt sted af vokse op
 • Jammerbugt Kommune er et godt sted at virke
 • Jammerbugt Kommune er et godt sted at besøge.

Men Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik skal også medvirke til at styrke nærdemokratiet og samspillet mellem borgere, forvaltning og politikere.

De aktiviteter der igangsættes gennem landdistriktspolitikken skal gennem netværk mellem kommunes mange lokalsamfund skabe samhørighed og medvirke til, at der skabes en fælles ”Jammerbugt Kultur” for vores nye Kommune – Så vi netop kan betegne os som en hel kommune.

 

Mål

 Mål for Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik er:

 • At udvikle nye koncepter for borgerinddragelse
 • At skabe netværk og udvikle en bred forståelse for helheden
 • At give borgerne forståelse for at der lokalt også ligger et ansvar for at skabe udvikling
 • At man kan forvente opbakning fra kommunen
 • At skabe grobund for at de enkelte lokalområder er attraktive ifht. til bosætning
 • At sikre at alle lokalsamfund fungerer socialt og kulturelt
 • At sikre tilstedeværelsen af nødvendige faciliteter i lokalområderne
 • At sikre øget beskæftigelse gennem en styrkelse af det lokale erhvervsliv
 • At udviklingen foregår med respekt for naturen.

 

Lovgrundlag 

Lov om erhvervsfremme
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)
Kommunalfuldmagten

Vedtagne politikker 

 Landdistriktspolitik.pdf (37.1 KB)

Nedsatte råd

Landdistriktsrådet

I Landdistriktsrådet er de 24 lokalsamfund repræsenteret med et medlem hver, herudover sidder der 5 politikere i udvalget.  Landdistriktsrådets primære opgave er at sikre gennemførelsen af landdistriktspolitikkens visioner og målsætninger, og at arbejde med at skabe en fælles identitet i Jammerbugt Kommune på tværs af traditionelle geografiske afgrænsninger, og at skabe projekter, der går på tværs af lokalsamfund. Landdistriktsrådet har høringsret i forbindelse med fordeling af støtte til projekter under landdistriktspolitikken.

 

 

Billede fra Uldfestival

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget