Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Landdistrikt Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Landdistrikt Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Landdistriktsudvikling. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Anlæggelse af nye cykel­stier og vandreruter

Infrastruktur og beredskab

Natur og miljø

Bæredygtig byudvikling

Dialog med Land­distrikts­udvalg om nye land­distrikts­ansøgninger

 

Borgerinddragelse

Landsbypedel - grønt rejsehold. En ordning til pasning og forskønnelse af kommunens landsbyer ønskes etableret på tværs af kommunale institutioner og private klubhuse mv.

Serviceopgaver i institutioner, klubhuse og grøn pleje af offentlige områder kan ses i sammenhæng på tværs af organisatoriske skel.

Infrastruktur og beredskab

Arbejdsmarked

Undervisning

Socialområdet

 

Bæredygtig byudvikling 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Natur og mountainbike. I Jammerbugt Kommune er der er enestående natur, og der har fra mange sider været ønsker om at etablere flere mountainbikeruter.

Minidestinationsprojekterne i både Blokhus og Slettestrand omfatter bl.a. faciliteter omkring stier.

 

Samspil og koordinering 

Udvikling af landdistrikspolitikken, så den bidrager til at højne den sociale og kulturelle kapital

Sundhed 

Borgerinddragelse 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Skrotordning for falde­færdige, skæm­mende og sundheds­farlige huse. Der er siden 2009 nedrevet knap 100 huse i kommu­nen 

Plan og byg

Byroller 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Uddeling af landdistriktsmidler. Landdistriktsrunder afholdt tre gange pr. år

 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Bæredygtig byudvikling

Brug af lukkede skoler. I forbindelse med skolelukninger i 2012 blev nogle skolebygninger stillet til rådighed for lokalområdernes foreninger. Aktiviteter i bygningerne ønskes analyseret. Der stilles ressourcer til rådighed for at støtte op om de pågældende byers udvikling – fx via det lokale foreningsliv og det sociale liv, som i øvrigt udfolder sig i byerne.

 

Borgerinddragelse  

Landdistriktspolitik.

Afholdelse af 24 udviklingsværksteder.

Dialog med Landdistriktsudvalg om nye landdistriktsansøgninger

 

Borgerinddragelse

Etablering af genbrugsbank i Halvrimmen

 

Borgerinddragelse

Bæredygtig byudvikling

 

Foto af ældre mand, der arbejder med ét fiskenet

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget