Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Administrativ organisation Handlinger

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Økonomiudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Leder- og trivselsundersøgelse 2013
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Lederudvikling, -uddannelse
  • Kompetenceudvikling af ansatte
  • Implementering af ledelsesinformation
  • Digitaliseringsstrategi
  • Indsatser for at alle borgere har digital postkasse fra 2014
  • Ny hjemmeside

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, administrationsområdet udgør ca. 8% af det samlede budget. 

Drift Adm. organisation 2010 2011 2012
0.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.243  1.268 1.298
3.64 Andre kulturelle opgaver 165  94  73
5.99 Øvrige sociale formål 192  192  192
6.50 Administrationsbygninger 6.377 8.086  8.330
6.51 Sekretariat og forvaltninger 126.100  125.860  125.652
6.53 Adm. jobcenter 16.697  17.380  18.013
6.54 Adm. naturbeskyttelse 5.339  5.350  5.493
6.55 Adm. miljøbeskyttelse 5.425  5.569  5.561
6.72 Tjenestemandspensioner 10.830  10.744  9.940
  Ialt 172.368  174.543  174.552

Økonomiske nøgletal for politikområde 13 angivet i 1.000 kr. 

Drift Tværgående aktiviteter 2010 2011 2012
6.70 Løn- og barselspuljer 13.873  15.252  14.450

Økonomiske nøgletal for politikområde 16 tværgående aktiviteter angivet i 1.000 kr.

 

Billede af intern arbejdsproces

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget