Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Socialområdet Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Socialområdet. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med Målrelevans
Anvende energieffektive biler i hjemme­plejen og vælge energi­effektive hjælpemidler. Mer­omkost­ninger ved indkøb tjenes hjem på en bil­ligere drift på området i løbet af en år­række   Mindskelse af miljøbelastningen 

Indgå i projekter f.eks. TeleCareNord og touchskærme, for at øge digi­ta­li­se­rings­til­bud­dene til ældre

  Samspil og koordinering

Tydelig kommunikation med andre. Der er behov for en fælles for­ståelse for sam­arbejdet mellem an­satte og borgere. 

 

Samspil og koordinering

Borgerinddragelse

Landsbypedel - grønt rejsehold. En ordning til pasning og forskønnelse af kommunens landsbyer ønskes etableret på tværs af kommunale institutioner og private klubhuse mv.

Serviceopgaver i institutioner, klubhuse og grøn pleje af offentlige områder kan ses i sammenhæng på tværs af organisatoriske skel.

Infrastruktur og beredskab

Arbejdsmarked

Undervisning og fritid

Landdistrikt

Bæredygtig byudvikling 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Målrelevans
I 2011/12 er både elbiler og og hybrid­biler afprø­vet og testet i hjemme­plejen. De kan ikke anven­des, bl.a. pga. række­vidde og/eller haste­opkald, hvor elbil-opladning ikke kan afventes Mindskelse af miljøbelastning
 

Billede af om- og tilbygning af Pandrup Plejecenter

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget