Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Socialområdet Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Social- og sundhedsudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Fremtidens plejecentre med fokus på specialisering og struktur og placering af forskellige funktioner.
  • Projekt ”Vi bevæger ældre”
  • Digitalisering i tilbud til ældre (TeleCareNord, touchskærme og afprøvning af robotstøvsugere)
  • Samarbejde med frivillige herunder samarbejde med Frivillighedshuset og andre indsatser jf. kommunens frivillighedspolitik

 

Samt følgende byggeprojekter:

  • Etablere enkeltmandstilbud i Klim (til 9 personer)
  • Ombygge Pandrup Plejecenter
  • Ombygge Hjortdal Skole til Krabbens Dagbeskæftigelse

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, voksen og handicapområdet udgør ca. 24% af kommunens samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
0.35 Andre fritidsfaciliteter      237 
3.17 Socialpædagogisk bistand til voksne 7.336  6.670  6.736
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning     -10.726
5.30 Ældreboliger -8.116 -9.641  -10.010
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 265.651  266.874  270.067
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 45.792  43.361  47.224
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.432  1.435  1.435
5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 35.829  29.072  31.435
5.37 Plejeartikler og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem 1.500  1.552  1.576
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SE §109-110) 2.543  1.779  1.608 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SU §141)  3.131   5.302 4.027 
5.45 Behandling af stofmisbrugere (SE §101 og SU §142) 3.099   2.701 1.854 
5.50 Botilbud længerevarende ophold (SE §108) 40.635  44.697  53.255
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SE §107) 51.387  48.747  54.353
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.369  3.365  2.904
5.58 Beskyttet beskæftigelse (SE §103) 8.883  10.883  11.007
5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SE §104) 19.461  21.207  21.635
5.67 Personlige tillæg mv. (førtidspensioner mv.)  4.886   4.748 5.387
5.72 Sociale formål 1.192  1.069  1.091
5.76 Boligydelse til pensionister  12.431  13.087 12.450 
5.77  Boligsikring  5.784   6.396 6.706 
6.51 Sekretariat - administrationsbidrag 339  274  274
  Ialt 506.564 503.578 514.525

Økonomiske nøgletal for politikområde 6-7 angivet i 1.000 kr.

SE = Serviceloven
SU = Sundhedsloven

 

Anlæg   Budget 2012
  Enkeltmandstilbud og Krabben dagtilbud 2,5

 

 

 

Billede af ældre med barnebarn

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget