Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Forsyning

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Plan og byg

Forsyning

Forsyningsområdet omfatter administration og planlægning for varme og renovation. Den praktiske del varetages ved den decentrale driftsfunktion genbrugspladserne. Jammerbugt Forsyning A/S står for drift og administration af spildevandsområdet fra 2010, mens planlægning for vand og kloak varetages gennem politikområde Natur og miljø.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker og institutioner

 

Vision

Forsyningen i Jammerbugt Kommune vil opretholde en høj grad af forsyningssikkerhed med grundlag i en miljømæssig bæredygtig og økonomisk rentabel drift. Kunderne skal opleve Forsyningen i Jammerbugt Kommune som en kompetent, serviceminded og fleksibel leverandør.

 

Affald

Borgere og virksomheder har viden til rådighed om, at affald fra forbrug og produktion er en belastning for miljø og økonomi. Borgere og virksomheder deltager aktivt i at opnå den bedst mulige miljøeffekt af affaldshåndteringen.

 

Øvrige tekniske anlæg

Ved etablering af nye anlæg, master og driftsbyggeri skal hensynet til beskyttelse af natur, landskab og kulturarv inddrages.

 

Mål

Affaldsområdet

Kommunalbestyrelsen ønsker inden for affaldsområdet at tilvejebringe og drive ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende.
Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag, således at den affaldsmængde, der skal deponeres og forbrændes, nedbringes til den mindst mulige, og således at der sikres størst mulig genanvendelse.
Modellen for renovationsområdet skal resultere i rationel drift med gennemsigtig økonomi.

 

Servicemål

På affaldsområdet er det et servicemål: 

  • at sikre den hygiejniske standard i kommunen ved regelmæssigt og effektivt at fjerne sorteret affald, 
  • at glemte enheder, indberettet inden kl. 12.00, afhentes samme dag. Efter kl. 12.00 senest efterfølgende dag,
  • at sikre en enkel og effektiv løsning for brugerne,
  • at sikre en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet,
  • at sikre at alle væsentlige dele af det genbrugelige materiale udnyttes til genanvendelse, og
  • at håndteringen af affald bliver effektiv, udvikler sig og er til at gennemskue.

Lovgrundlag  

Lov om miljøbeskyttelse
Lov om varmeforsyning 

Vedtagne politikker  

 Affaldsplan.pdf (1.7 MB)

 Udbudspolitik.pdf (717.7 KB)

Institutioner  

Genbrugspladser i Aabybro og Brovst
Nye genbrugspladser i Fjerritslev og Pandrup (Sigsgaardsvej)

 

Billede af kompost - haveaffald

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget