Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Forsyning Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Plan og byg

Tal og fakta

Kommunernes opgaver på forsynings- og energiområdet ændrer sig i disse år. Liberaliseringen af el- og gasområdet er en realitet, men liberaliseringen får også betydning for varmeforsyningen, den vedvarende energi og affaldsområdet. Når det gælder kommunernes eget energiforbrug viser analyser, at der er mange penge at spare ved en koordineret indsats.

 

Affaldshåndtering

Der indsamles og behandles affald, hvor en stor andel bliver genbrugt og forbrændt og kun en mindre andel deponeret. Desuden bliver ca. 1% sendt til specialbehandling. Papirindsamling ved alle husstande i kommunen har øget den indsamlede mængde. Kommunen ligger langt over kravet om 55% indsamling af papir til genbrug. Jammerbugt Kommune er interessent i fire fælleskommunale affaldsselskaber, og er ved at undersøge muligheden for at fusionere affaldsselskaber for at opnå et større rationale. Kommunen har netop gennemført en strukturændring omkring genbrugspladserne, som betyder at to genbrugsplaser flyttes til hovedbyerne, i hhv. Fjerritslev og Pandrup. Der er fire genbrugspladser og fire nærgenbrugspladser. 

 

Varmeforsyning

I Jammerbugt Kommune findes 12 decentrale kraftvarmeværker, hvoraf en del benytter flis. En række varmedistrikter fastlægger om varmeforsyningen er individuel eller kollektiv. Forsyningsområderne for varmeværkerne udvides med individuelle projektgodkendelser efter varmeforsyningsloven, eksempelvis har det flisfyrede varmeværk i Fjerritslev udvidet, så der nu er kollektiv varmeforsyning i Klim og i 8 byer syd for Fjerritslev. Disse projekter sker på initiativ af de kollektive varmeforsyninger. I 2012 har varmeforsyningen i både Brovst og Aabybro ønsket at anvende arealer til solceller og specielt i Aabybro ønskes et større område til en ny varmeforsyning, der kan forsyne et større område. Jammerbugt Kommune har deltaget i et projekt under Aalborgsamarbejdet, hvor de enkelte varmeværkers fremtidige udbygningsmuligheder- og sammenlægninger er undersøgt.  

Modernisering af den kollektive varmeforsyning, eksempelvis ved konvertering af individuel varmeforsyning og naturgas til kollektiv varmeforsyning med biomasse/geotermi og ved sammenlægning af varmeværker, vil kunne give store besparelser for mange forbrugere, både private, virksomheder og kommunale institutioner i hoved- og landsbyer. Emnet har sammenhæng med kommunens klimaindsats, energibesparelser i kommunale ejendomme/institutioner og den kommende planlægning for biogasanlæg.

En kommende strategiske energiplan vil kunne synliggøre kommunens prioriteringer og støtte de samarbejder og projekter som må formodes at blive igangsat i de kommende år.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget