Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Infrastruktur og beredskab Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Forsyning Plan og byg

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Infrastruktur og beredskab. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Klimatilpasningsplan 

Plan og byg

Natur og miljø

Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering 

Forebyggelse af problemer ved ny­anlæg med vand­stands­stig­ning

Plan og byg

Natur og miljø

Forsyning

Bæredygtig byudvikling

Anlæggelse af nye cykel­stier og vandre­ruter

Natur og miljø

Landdistrikt

Bæredygtig byudvikling

Anlæggelse af vandresti­er i om­rå­det Lien, Fos­dalen og Sand­mosen (opfølgning på revideret fred­ning)

Natur og miljø

Bæredygtig byudvikling

Strategisk Energiplan

Plan og byg

Natur og miljø

Kommunale ejendomme

Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Reduktion af transporttid for of­fent­lig service­trafik 

 

Bæredygtig byudvikling

Borgerinddragelse

Forhøjelse af dæmning ved Ul­ve­dy­bet - Klima­til­pas­ning 

  Bæredygtig byudvkling

Landsbypedel - grønt rejsehold. En ordning til pasning og forskønnelse af kommunens landsbyer ønskes etableret på tværs af kommunale institutioner og private klubhuse mv.

Serviceopgaver i institutioner, klubhuse og grøn pleje af offentlige områder kan ses i sammenhæng på tværs af organisatoriske skel. 

Landdistrikt
Arbejdsmarked

Undervisning og fritid

Socialområdet

Bæredygtig byudvikling 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Indsamling af ønsker til ny sti­plan samt kort­læg­ning af nye ride­stier

Natur og miljø
Sundhed  

Bæredygtig byudvikling

Planlægning af vindmølle­områder

lokalplan ved Saltum Enge

lokalplan ved Drøstrup

lokalplan ved Klim Fjordholme 

Natur og miljø

Plan og byg

 

Mindskelse af miljøbelastning 

Grønt partnerskab om sti­system i Jammer­bugt Golf­klub, tre km sti, indvies i april 2009 

Natur og miljø

Bæredygtig byudvikling

Kompetenceløft blandt markperso­nale hos Vej & Park for øget miljø­hensyn ved pleje af natur­områder og færdsels­area­ler

 

Biologisk mangfoldighed

Investeringer i materiel for bed­re natur­ple­je, glat­føre­bekæm­pelse mv.

 

Biologisk mangfoldighed

Stiplan for cykelstier 

Plan og byg

Bæredygtig byudvikling 

Praktisk miljøledelse på drifts­enheder

Plan og byg 

Natur og miljø

Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Praktisk miljøledelse i Teknik- og Miljø­forvalt­ningen – mere klima-, miljø- og ressource­tankegang i sags­behand­lingen

Plan og byg

Natur og miljø
Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget