Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Strategisk energiplan

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Strategisk energiplan

Målet for en strategisk energiplan er, at finde ud af hvordan man fremmer overgangen til et bæredygtigt energisystem i hele regionen. Der er derfor fokus på samarbejde og erfaringsudveksling mellem de nordjyske kommuner. En strategisk energiplan giver mulighed for, at Jammerbugt Kommune opfylder vores delmål af den nye energiaftale. 

Når der udarbejdes en strategisk energiplan for kommunen, er det hensigtsmæssigt, at det tværkommunale samarbejde fortsætter. I mange tilfælde vil det være rationelt, at tage ressourcer i de andre nordjyske kommuner i betragtning når der energiplanlægges. Ideelt udarbejdes første generation af strategiske energiplaner samtidigt i kommunerne. Strategisk energiplanlægning omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunens geografiske område, og er i sit udgangspunkt helhedsorienteret og langsigtet. For at opnå den nødvendige fleksibilitet og energieffektivitet, skal planen ikke kun berøre varmeplanlægningen, men også andre elementer i energikæden, f.eks. energibesparelser og fjernkøling. Den strategiske energiplan skal således fungere som et styringsredskab, der skabes med inddragelse af borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og nabokommuner. Det fordrer, at energiplanen forankres hos de berørte parter, og at energiressourcerne anvendes der, hvor de udnyttes bedst. 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget