Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Forslag 04.R5

 
Vest Midt Nord-øst

Tidligere baneareal ved Jernbanegade

Plannummer 04.R5 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker et område langs den gamle jernbane centralt i Fjerritslev. Området må anvendes til rekreative formål som bypark, grønt område og lignende. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status
Forslag