Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Forslag 20.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Gjøl Havn

Plannummer 20.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gjøl 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende omkring Gjøl Havn. Området kan anvendes til offentlige formål (erhvervs- og fritidshavn) 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status
Forslag