Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Trafiksikkerhed

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Trafiksikkerhed

3.5 Trafiksikkerhedsplan

Der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan som løbende opdateres og revideres.


Jammerbugt Kommune vil løbende udarbejde/ opdatere specifikke handlingsplaner for trafiksikkerhed med henblik på at forbedre sikkerheden på alle veje i kommunen. Planerne tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommisionens målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet.

 

3.6 Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision bør gennemføres ved nyanlæg og ombygning af veje samt ved etablering af nye vejtilslutninger.


Trafiksikkerhedsrevision
 kan anvendes på såvel små som store projekter og kan foretages på flere trin - fra planlægning til udført projekt. Ved alle nyanlæg eller større færdselsregulerende ombygninger af trafikveje og lokalveje bør trafiksikkerhedsrevision indarbejdes som fast rutine i planlægningen og projekteringen. Der skal sikres plads i projektbudgetterne til at indarbejde nødvendige trafiksikkerhedsmæssigt begrundede hensyn.

 

3.7 Vejtilslutninger og overkørsler

Nye vejtilslutninger og overkørsler skal begrænses mest muligt under hensynstagen til vejens klasse.


Af hensyn til trafiksikkerheden ønskes antallet af vejtilslutninger og overkørsler begrænset mest muligt.

Nye vejtilslutninger og overkørsler vurderes bl.a. på baggrund af trafikintensitet, hastighed, topografi og trafiksammensætning.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget