Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Trafiksikkerhed Definition vedr. trafiksikkerhedsrevision

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definition vedr. trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk gennemgang af et vejprojekt fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Metoden kan anvendes ved nye anlæg, ved ombygning eller på det eksisterende vejnet og kan foretages i alle faser af et projekt. Formålet er at forebygge trafikulykker.

 

Billede af cykelsti fra Hjortdal til Slettestrand. Stien er indviet i 2009 og i forbindelse med stiprojektet er der udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget