Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Veje

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Veje

3.1 Klassificering af vejnettet

Det overordnede vejnet er inddelt i statsveje og kommuneveje. Kommunevejene inddeles i fire klasser ud fra deres trafikale funktion. 


Det statslige vejnet i Jammerbugt Kommune består af ca. 80 km veje, og det kommunale vejnet består af ca. 1050 km veje.


Det kommunale vejnet opdeles i fire vejklasser efter følgende retningslinjer:


Vejklasse 1:

 • Veje med regional betydning (rutenummererede veje)

Vejklasse 2:

 • Veje der forbinder kommunens byer

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens byer

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens industriområder

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens havne

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større strandnedkørsler

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større turistmål

Vejklasse 3:

 • Lokale forbindelsesveje i by og på landet, herunder større gennemgående grusveje

 • Lokale industriveje

Vejklasse 4:

 • Lokale veje i villa- og boligkvarterer

 • Mindre betydende grusveje

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget